Medlems- och licensinformation 2016-17


För att delta i Skoghalls Innebandyklubbs verksamhet krävs att du är medlem i föreningen. I träningsavgiften ingår licensavgift till Svenska Innebandyförbundet. I licensen ingår en enklare försäkring i Folksam.


Avgiften betalas på BG 5446-4136.


OBS!! Betald medlemsavgift och licens är en förutsättning för att deltaga i matchspel.Medlemsavgifter Skoghalls Innebandyklubb 16-17
Medlemsavgift spelare/ledare/övriga 100:-


Träningsavgift/licens 2016/2017

Aktiv medlem född 2000 och tidigare 1050:- Totalt 1.150:-


Aktiv medlem född 2001 och senare 900:-    Totalt 1000:-


Innebandyskola & Leka Innebandy 400:-      Totalt 500:-


Familjeregel

Alla ska betala medlemsavgift. De som har fler än två aktiva i föreningen behöver bara betala träningsavgift för de två äldsta. Samtliga medlemmar skall anges på inbetalningen med personnummer, även de som överstiger två aktiva!

 
Våra sponsorer
Profilguiden