Medlems- och licensinformation 2017-18


För att delta i Skoghalls Innebandyklubbs verksamhet krävs att du är medlem i föreningen. I träningsavgiften ingår licensavgift till Svenska Innebandyförbundet. I licensen ingår en enklare försäkring i Folksam.


Avgiften betalas på BG 5446-4136.


OBS!! Betald medlemsavgift och licens är en förutsättning för att deltaga i matchspel.Medlemsavgifter Skoghalls Innebandyklubb 17-18
Medlemsavgift spelare/ledare/övriga 100:-


Träningsavgift/licens 2016/2017

Aktiv medlem född 2001 och tidigare 1250:- Totalt 1.350:-


Aktiv medlem född 2002 och senare 1150:-    Totalt 1250:-


Innebandyskola & Leka Innebandy 500:-      Totalt 600:-


Familjeregel

Alla ska betala medlemsavgift. De som har fler än två aktiva i föreningen behöver bara betala träningsavgift för de två äldsta. Samtliga medlemmar skall anges på inbetalningen med personnummer, även de som överstiger två aktiva!

 
Våra sponsorer
Profilguiden